Pension Wielsteen
Pension Wielsteen - Grevelingen
Na de afsluiting van de Grevelingen in 1971 ontstond in totaal zo'n 3000 hectare nieuw land. Een aantal zandplaten viel permanent droog en langs de randen van de Grevelingen kwamen de schorren en een groot deel van de slikken droog te liggen. De Slikken van Flakkee en de Slikken van Bommenede zijn hier voorbeelden van. De natuur heeft hier vrij spel.

In de oeverzones ontwikkelde zich een geleidelijke overgang van zout naar zoet. Door de unieke ligging en de vele overspoelingszones met zout water, handhaven zich in deze gebieden bijzondere planten. Enkele gebieden zijn afgesloten voor publiek in verband met de kwetsbaarheid van de daar voorkomende bijzondere planten en/of broedende vogels.

Grevelingen

In de Zeepeduinen lagen vroeger veel natte duinvalleien (natuurlijke duinmeertjes). In de loop van de tijd zijn vele daarvan dichtgegroeid. Een paar jaar geleden is van vier valleien langs het pad de bovenste grondlaag afgegraven. Nu staat er weer water in de valleien. De poelen worden inmiddels bewoond door rugstreeppadden, groene kikkers en kleine watersalamanders.

Zeepeduinen

Pension Wielsteen - Zeepeduinen

Plan Tureluur

Plan Tureluur is gelegen parallel aan de kustlijn van de Oosterschelde tussen Moriaanshoofd en Zierikzee. Het is een schitterend natuurgebied waar veel watervogels huizen. Het gebied is niet toegankelijk maar rondom zijn diverse uitkijkposten geplaatst.

Handige links

[Nationaal park Oosterschelde] [Grevelingen] [Plan Tureluur] [Boswachterij Westerschouwen] [Zeepeduinen]
Pension Wielsteen - Tureluur
Copyright 2015, Pension Wielsteen
Reserveren: bel 0111-462079 of mail wielsteen@zeelandnet.nl